Delegaci na ZWZD

Delegaci na Zakładowe Walne Zebranie Delegatów

 

2012 – 2026

Koło Wydziału Architektury

Elżbieta Waszczyszyn – przew., Izabella Golicz, Mateusz Gyurkovich, Paweł Szlachta, Matylda Wdowiarz – Bilska, Agata Zachariasz

Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej A-10

Anna Kulig – przew. 

Koło Administracji

Leszek Szczęśniak – przew., Estera Michnowska, Beata Nawrot, Elżbieta Branicka, Joanna Śliwińska, Danuta Zajda

Koło Biblioteki Głównej

Ewelina Marczyk – przew., Danuta Strzebońska

Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Marek Piątkowski – przew., Mariusz Szczęsny, Karolina Śliwa, Piotr Radomski, Beata Kwasek

Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Sławomir Bąk – przew., Dariusz Dorota

Koło Instytutu L1 – L2

Marek Bielczyk – przew., Marian Kurowski

Koło Instytutu L-3/L-4

Ryszard Masłowski – przew., Janusz Orkisz, Stanisław Struś

Koło Instytutu M – 1

Michał Prącik – przew., Marek Sikoń

Koło Instytutu M2 – M6

Stanisław Gil – przew.

Koło Instytutu M – 4

Jacek Wojs – przew.

Koło Instytutu M5 – M8

Piotr Kisielewski – przew., Wojciech Nowakowski

Koło Inst. Fizyki F-1

Andrzej Osak – przew.,Czesław Wilczyński, Janusz Szlachta

Koło Inst. Matematyki F-2

Jan Koroński – przew.

Koło Studium Języków Obcych

Tomasz Kuzora – przew., Ewa Targosz

Koło Instytutu Ś1 – Ś2

Andrzej Partyka – przew.

Koło Instytutu Ś – 3

Krzysztof Głód – przew., Krzysztof Lis

 

 

2018 – 2022

 

2014 – 2018

Koło Wydziału Architektury

Marcin Petelenz – przew., Katarzyna Fabijanowska, Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej ( A – 43 )

Marcin Jonak – przew.

Koło Administracji

Beata Nawrot – przew., Maria Brygier, Alicja Radzikowska-Kerc, Barbara Woźniak

Koło Biblioteki Głównej

Edward Sławiński – przew.

Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Jolanta Polaczek – przew., Marek Piątkowski, Anna Wójtowicz, Janusz Zajęcki

Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wiesław Jakubas – przew.

Koło Instytutu L1 – L2

Marek Bielczyk – przew., Marta Niemiec

Koło Instytutu L – 4

Stanisław Struś – przew., Ryszard Masłowski

Koło Instytutu M – 1

Michał Prącik – przew.

Koło Instytutu M2 – M6

Stanisław Gil – przew.

Koło Instytutu M – 4

Jacek Wojs – przew.

Koło Instytutu M5 – M8

Piotr Kisielewski – przew.

Koło Inst. Fizyki, Studium W-F, Dz.Wydawn. (F – 1)

Janusz Szlachta – przew., Jerzy Stefan

Koło Inst. Matematyki + Inst. Informatyki (F – 2/F – 3)

Jan Koroński – przew.

Koło Studium Języków Obcych

Danuta Jabłońska – przew.

Koło Instytutu Ś1 – Ś2

Andrzej Partyka – przew., Elżbieta Chrzanowska

Koło Instytutu Ś – 3

Krzysztof Lis – przew., Jarosław Bajer

 

2010 – 2014

Koło Wydziału Architektury

Katarzyna Hodor – przew., Katarzyna Fabijanowska, Agata Anna Kantarek, Ewa Sadowska, Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej ( A – 6 )

Krystyna Romaniak – przew.

Koło Administracji

Beata Nawrot – przew., Maria Brygier, Alicja Radzikowska-Kerc, Zbigniew Ślęczek

Koło Biblioteki Głównej

Edward Sławiński – przew., Alicja Janicka

Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Jolanta Polaczek – przew., Maria Grzegożek, Krystyna Porzycka-Semczuk, Anna Wójtowicz, Janusz Zajęcki

Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wiesław Jakubas – przew.

Koło Instytutu L1 – L2

Marek Bielczyk – przew., Marta Niemiec

Koło Instytutu L – 4

Stanisław Struś – przew., Ryszard Masłowski, Janusz Orkisz

Koło Instytutu M – 1

Michał Prącik – przew.

Koło Instytutu M2 – M6

Stanisław Gil – przew.

Koło Instytutu M – 4

Jacek Wojs – przew.

Koło Instytutu M5 – M8

Jacek Skowron – przew.

Koło Inst. Fizyki, Studium W-F, Dz.Wydawn. (F – 1)

Janusz Szlachta – przew., Andrzej Foryś, Bronisław Zajączkowski

Koło Inst. Matematyki + Inst. Informatyki (F – 2/F – 3)

Antoni Marciński – przew.

Koło Studium Języków Obcych

Danuta Jabłońska – przew.

Koło Instytutu Ś – 1

Andrzej Partyka – przew., Andrzej Potocki

Koło Instytutu Ś – 2

Elżbieta Chrzanowska – przew., Leszek Kulesza

Koło Instytutu Ś – 3

Krzysztof Lis – przew., Jarosław Bajer

 

 2006 – 2010

Koło Wydziału Architektury

Elżbieta Węcławowicz-Bilska   przew., Katarzyna Fabijanowska, Anna Kantarek, Hubert Mełges, Ewa Sadowska

Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Jolanta Polaczek – przew., Mieczysław Chmura, Roman Popielarz, Andrzej Wójtowicz, Janusz Zajęcki

Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wiesław Jakubas – przew.

Koło Instytutu L – 1

Marek Bielczyk – przew., Stanisław Kańka

Koło Instytutu L – 2

Marta Niemiec – przew.

Koło Instytutu L – 3

Zdzisław Milian – przew.

Koło Instytutu L – 4

Stanisław Struś – przew., Ryszard Masłowski, Janusz Orkisz

Koło Administracji

Beata Nawrot – przew., Maria Brygier, Alicja Radzikowska-Kerc, Tadeusz Surma

Koło Instytutu M – 1

Michał Prącik – przew., Adam Bar

Koło Instytutu M – 2

Ryszard Kozłowski – przew., (rezygnacja z członkostwa w NSZZ „S” 16.04.2008)

Koło Instytutu M – 4

Jacek Wojs – przew.

Koło Instytutu M – 5

Jan Ortyl – przew.

Koło Instytutu M – 6

Stanisław Gil – przew.

Koło Instytutu M – 8

Jacek Skowron – przew.

Koło Instytutu Matematyki + UCK

Antoni Marciński – przew., Halina Nędza-Kubiniec

Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej ( A-6 )

Krystyna Romaniak – przew.

Koło Inst. Fizyki, Studium W-F, Dz.Wydawn.,Zakł. Graf.

Janusz Szlachta – przew., Barbara Gibała  (zmarła 03. 03. 2008), Jerzy Stefan

Koło Studium Języków Obcych

Anna Madej – przew.

Koło Biblioteki Głównej

Edward Sławiński – przew., Jolanta Żuk

Koło Instytutu Ś – 1

Stefan Sarna – przew., Andrzej Potocki

Koło Instytutu Ś – 2

Elżbieta Chrzanowska – przew., Paweł Schramm

Koło Instytutu Ś – 3

Krzysztof Lis – przew., Jarosław Bajer

 

2002 – 2006

Koło Wydziału Architektury

Elżbieta Węcławowicz-Bilska – przew., Włodzimierz Gleń, Anna Kantarek, Zbigniew Kęsek, Zofia  Król-Urban, Anna Michońska-Sołtys, Marcin Petelenz, Ewa Sadowska

Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Jolanta Polaczek – przew., Anna Baterowicz, Mieczysław Chmura, Piotr Czub, Anna Wójtowicz, Andrzej Wójtowicz, Janusz Zajęcki

Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wiesław Jakubas – przew.

Koło Instytutu L – 1

Marek Bielczyk – przew., Stanisław Kańka

Koło Instytutu L – 2

Marta Niemiec = przew.

Koło Instytutu L – 3

Zdzisław Milian – przew.

Koło Instytutu L – 4

Tadeusz Tatara – przew., Janusz Orkisz, Ryszard Masłowski

Koło Administracji

Beata Nawrot – przew., Barbara Podgórska, Alicja Radzikowska-Kerc

Koło Instytutu M – 1

Michał Prącik – przew., Agnieszka Sadowska

Koło Instytutu M – 2

Jerzy Stanisław Kowalski – przew.

Koło Instytutu M – 4

Jacek Wojs – przew., Tadeusz Papuga

Koło Instytutu M – 5

Jan Ortyl – przew.

Koło Instytutu M – 6

Ryszard Trela – przew.

Koło Instytutu M – 8

Jacek Skowron – przew.

Koło Instytutu Matematyki + UCK

Antoni Marciński – przew., Krystyna Wachnicka

Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej ( A-9 )

Krystyna Romaniak – przew.

Koło Inst. Fizyki, Studium W-F, Dz.Wydawn.,Zakł. Graf.

Małgorzata Duraj – przew., Barbara Gibała, Czesław Wilczyński

Koło Studium Języków Obcych

Anna Madej – przew., Bożena  Suchanek

Koło Biblioteki Głównej

Edward Sławiński – przew., Maria Reich, Danuta Smereka

Koło Instytutu Ś – 1

Stefan Sarna – przew., Adam Jarząbek, Barbara Ratomska

Koło Instytutu Ś – 2

Elżbieta Chrzanowska – przew., Paweł Schramm

Koło Instytutu Ś – 3

Krzysztof Lis – przew., Krzysztof Głód

 

1998 – 2002

Koło Wydziału Architektury

Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Zbigniew Golonka, Agata Kantarek, Janina Niemirowska, Marcin Petelenz, Jan Rączy, Ewa Sadowska

Koło Instytutu A – 8, A -11

Ewa Heczko-Hyłowa, Jolanta Więckowska

Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Mieczysław Chmura, Janusz Gargas, Krystyna Kozień, Jolanta Polaczek, Aleksander Prociak, Henryk Stano, Anna Wójtowicz, Janusz Zajęcki

Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wiesław Jakubas, Zbigniew Porada

Koło Instytutu L – 1

Marek Bielczyk, Jolanta Gintowt, Karol Ryż

Koło Instytutu L – 2

Marta Niemiec

Koło Instytutu L – 3

Zdzisław Milian

Koło Instytutu L – 4

Marian Mikołajek, Jacek Krupiński, Krzysztof Stypuła, Bogumił Wrana

Koło Administracji

Beata Nawrot, Ewa Jastrzębska, Alicja Radzikowska-Kerc, Marta Socha

Koło Instytutu M – 1

Agnieszka Sadowska, Maria Baczyńska

Koło Instytutu M – 2

Jerzy Stanisław Kowalski

Koło Instytutu M – 4

Jacek Wojs, Tadeusz Papuga

Koło Instytutu M – 5

Jan Ortyl

Koło Instytutu M – 6

Janusz Gocał

Koło Instytutu M – 8

Jacek Skowron

Koło Instytutu Matematyki + OETO

Ludwik Byszewski, Stanisława Plichta

Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej ( A-9 )

Krystyna Romaniak

Koło Inst. Fizyki, Studium W-F, Dz.Wydawn.,Zakł. Graf.

Małgorzata Duraj, Kazimierz Frankiewicz, Barbara Gibała, Andrzej Szewczyk, Czesław Wilczyński

Koło Studium Języków Obcych

Anna Madej, Bożena Suchanek

Koło Biblioteki Głównej

Edward Sławiński, Marzena Marcinek, Danuta Smereka

Koło Instytutu Ś – 1

Adam Jarząbek, Wanda Kowalska, Hanna Witkowska

Koło Instytutu Ś – 2

Elżbieta Chrzanowska, Paweł Schramm

Krystyna Sroka

Koło Instytutu Ś – 3

Krzysztof Lis