Przewodniczący Kół

Przewodniczący Kół

 

kadencja 2022 – 2026

Koło Wydziału Architektury – Elżbieta Waszczyszyn
Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej ( A-10 ) – Anna Kulig
Koło Administracji – Leszek Szczęśniak
Koło Biblioteki Głównej – Ewelina Marczyk
Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – Marek Piątkowski
Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – Sławomir Bak
Koło Instytutu L-1/L-2 – Marek Bielczyk
Koło Instytutu L-3/L4 – Ryszard Masłowsk
Koło Instytutu M-1 – Michał Prącik
Koło Instytutu M-2/M-6 – Stanisław Gil
Koło Instytutu M-4 – Jacek Wojs
Koło Instytutu M-5/ M-8 – Piotr Kisielewski
Koło Inst. Fizyki F-1 – Andrzej Osak
Koło Inst. Matematyki F-2 – Jan Koroński
Koło Studium Języków Obcych – Tomasz Kuzora
Koło Instytutu Ś-1/ Ś-2 – Andrzej Partyka
Koło Instytutu Ś-3 – Krzysztof Głód

kadencja 2018 – 2022

Koło Wydziału Architektury – Elżbieta Waszczyszyn
Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej ( A-43 ) – Marcin Jonak
Koło Administracji – Beata Nawrot
Koło Biblioteki Głównej – Edward Sławiński
Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – Marek Piątkowski
Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – Wiesław Jakubas
Koło Instytutu L-1/L-2 – Marek Bielczyk
Koło Instytutu L – 4 – Stanisław Struś
Koło Instytutu M – 1 – Michał Prącik
Koło Instytutu M-2/M-6 – Stanisław Gil
Koło Instytutu M – 4 – Jacek Wojs
Koło Instytutu M-5/ M-8 – Piotr Kisielewski
Koło Inst. Fizyki, Studium W-F, Dz.Wydawn. (F – 1) – Ryszard Wolny
Koło Inst. Matematyki (F – 2) – Małgorzata Zajęcka
Koło Studium Języków Obcych – Tomasz Kuzora
Koło Instytutu Ś-1/ Ś-2 – Andrzej Partyka
Koło Instytutu Ś-3 – Krzysztof Lis

kadencja 2014 – 2018

Przewodnicząca Koła A – 43 dr inż. Marcin Jonak
Przewodnicząca Koła Architektury dr inż. arch. Marcin Petelenz
Przewodnicząca Koła Administracji lic. Beata Nawrot
Przewodniczący Koła Biblioteki mgr Edward Sławiński
Przewodnicząca Koła Chemii dr inż. Jolanta Polaczek
Przewodniczący Koła Wydz. Elektr. dr inż. Wiesław Jakubas
Przewodniczący Koła L1 – L2 inż. Marek Bielczyk
Przewodniczący Koła L – 4 mgr inż. Stanisław Struś
Przewodniczący Koła M – 1 dr inż. Michał Prącik
Przewodniczący Koła M2 – M6 dr inż. Stanisław Gil
Przewodniczący Koła M – 4 dr inż. Jacek Wojs
Przewodniczący Koła M5 – M8 dr inż. Piotr Kisielewski
Przewodniczący Koła F – 1 inż. Janusz Szlachta
Przewodniczący Koła F-2/F-3 dr Jan Koroński
Przewodniczący Koła Studium Języków Obcych mgr Danuta Jabłonska
Przewodniczący Koła Ś1 – Ś2 mgr Andrzej Patryka
Przewodniczący Koła Ś – 3 mgr inż. Krzysztof Lis

kadencja 2010 – 2014

Przewodnicząca Koła A – 6 dr Krystyna Romaniak
Przewodnicząca Koła Architektury dr inż. arch. Katarzyna Hodor
Przewodnicząca Koła Administracji lic. Beata Nawrot
Przewodniczący Koła Biblioteki mgr Edward Sławiński
Przewodnicząca Koła Chemii dr inż. Jolanta Polaczek
Przewodniczący Koła Wydz. Elektr. dr inż. Wiesław Jakubas
Przewodniczący Koła L1 – L2 inż. Marek Bielczyk
Przewodniczący Koła L – 4 mgr inż. Stanisław Struś
Przewodniczący Koła M – 1 dr inż. Michał Prącik
Przewodniczący Koła M2 – M6 dr inż. Stanisław Gil
Przewodniczący Koła M – 4 dr inż. Jacek Wojs
Przewodniczący Koła M5 – M8 dr inż. Jacek Skowron
Przewodniczący Koła F – 1 inż. Janusz Szlachta
Przewodniczący Koła F-2/F-3 dr Antoni Marciński
Przewodniczący Koła Ś – 1 mgr Andrzej Patryka
Przewodnicząca Koła Ś – 2 dr inż. Elżbieta Chrzanowska
Przewodniczący Koła Ś – 3 mgr inż. Krzysztof Lis

kadencja 2006 – 2010

Przewodnicząca Koła A – 6 dr Krystyna Romaniak
Przewodnicząca Koła Architektury dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska prof. PK
Przewodnicząca Koła Administracji Beata Nawrot
Przewodniczący Koła Biblioteki mgr Edward Sławiński
Przewodnicząca Koła Chemii dr inż. Jolanta Polaczek
Przewodniczący Koła Wydz. Elektr. dr inż. Wiesław Jakubas
Przewodniczący Koła L – 1 inż. Marek Bielczyk
Przewodnicząca Koła L – 2 mgr inż. Marta Niemiec
Przewodniczący Koła L – 3 dr inż. Zdzisław Milian
Przewodniczący Koła L – 4 mgr inż. Stanisław Struś
Przewodniczący Koła M – 1 dr inż. Michał Prącik
Przewodniczący Koła M – 2 prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski (do 16. 04. 2008)
Przewodniczący Koła M – 4 mgr inż. Jacek Wojs
Przewodniczący Koła M – 5 mgr inż. Jan Ortyl
Przewodniczący Koła M – 6 dr inż. Stanisław Gil
Przewodniczący Koła M – 8 dr inż. Jacek Skowron
Przewodniczący Koła Matematyki + UCK (F-2/F-3) dr Antoni Marciński
Przewodniczący Koła F – 1 inż. Janusz Szlachta
Przewodniczący Koła Ś – 1 mgr inż. Stefan Sarna
Przewodnicząca Koła Ś – 2 dr inż. Elżbieta Chrzanowska
Przewodniczący Koła Ś- 3 mgr inż. Krzysztof Lis

kadencja 2002 – 2006

Przewodnicząca Koła A – 9 mgr Krystyna Romaniak
Przewodnicząca Koła Architektury dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska prof. PK
Przewodnicząca Koła Administracji Beata Nawrot
Przewodniczący Koła Biblioteki mgr Edward Sławiński
Przewodnicząca Koła Chemii dr inż. Jolanta Polaczek
Przewodniczący Koła Wydz. Elektr. dr inż. Wiesław Jakubas
Przewodniczący Koła L – 1 inż. Marek Bielczyk
Przewodnicząca Koła L – 2 mgr inż. Marta Niemiec
Przewodniczący Koła L – 3 dr inż. Zdzisław Milian
Przewodniczący Koła L – 4 dr inż. Tadeusz Tatara
Przewodnicząca Koła M – 1 dr inż. Michał Prącik
Przewodniczący Koła M – 2 dr inż. Jerzy Kowalski
Przewodniczący Koła M – 4 mgr inż. Jacek Wojs
Przewodniczący Koła M – 5 mgr inż. Jan Ortyl
Przewodniczący Koła M – 6 mgr inż. Ryszard Trela
Przewodniczący Koła M – 8 dr inż. Jacek Skowron
Przewodniczący Koła Matematyki + UCK dr Antoni Marciński
Przewodniczący Koła U – 3 dr inż. Małgorzata Duraj
Przewodniczący Koła Ś – 1 mgr inż. Stefan Sarna
Przewodnicząca Koła Ś – 2 dr inż. Elżbieta Chrzanowska
Przewodniczący Koła Ś- 3 mgr inż. Krzysztof Lis

kadencja 1998 – 2002

Przewodnicząca Koła A – 9 mgr Krystyna Romaniak
Przewodnicząca Koła Architektury dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska prof. PK
Przewodnicząca Koła Administracji Beata Nawrot
Przewodnicząca Koła A – 8 dr inż.arch. Ewa Heczko – Hyłowa
Przewodniczący Koła Biblioteki mgr Edward Sławiński
Przewodnicząca Koła Chemii dr inż. Jolanta Polaczek
Przewodniczący Koła Wydz. Elektr. dr inż. Wiesław Jakubas
Przewodniczący Koła L – 1 inż. Marek Bielczyk
Przewodnicząca Koła L – 2 mgr inż. Marta Niemiec
Przewodniczący Koła L – 3 dr inż. Zdzisław Milian
Przewodniczący Koła L – 4 dr inż. Marian Mikołajek
Przewodnicząca Koła M – 1 dr inż. Agnieszka Sadowska
Przewodniczący Koła M – 2 dr inż. Jerzy Kowalski
Przewodniczący Koła M – 4 mgr inż. Jacek Wojs
Przewodniczący Koła M – 5 mgr inż. Jan Ortyl
Przewodniczący Koła M – 6 p.o. mgr inż. Ryszard Trela
Przewodniczący Koła M – 8 dr inż. Jacek Skowron
Przewodniczący Koła U – 2 + UCK dr Ludwik Byszewski od 1999 dr Antoni Marciński
Przewodniczący Koła U – 3 dr inż. Małgorzata Duraj
Przewodniczący Koła W – 1 mgr inż. Adam Jarząbek
Przewodnicząca Koła W – 2 dr inż. Elżbieta Chrzanowska
Przewodniczący Koła W- 3 mgr inż. Krzysztof Lis