KOMISJA ZAKŁADOWA

Komisja Zakładowa

 

 

kadencja 2022 – 2026

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK:

Jacek Wojs

Bąk Sławomir, Bielczyk Marek, Branicka Elżbieta, Dorota Dariusz, Gil Stanisław, Głód Krzysztof, Gyurkovich Mateusz, Kisielewski Piotr, Koroński Jan, Kowalski Marek, Kulig Anna, Kuzora Tomasz, Masłowski Ryszard, Osak Andrzej, Partyka Andrzej, Piątkowski Marek, Prącik Michał, Romaniak Krystyna, Struś Stanisław, Szczęśniak Leszek, Szlachta Janusz, Waszczyszyn Elżbieta

kadencja 2018 – 2022

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK:

  Jacek Wojs

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK:

Jarosław Bajer, Marek Bielczyk, Katarzyna Fabijanowska, Stanisław Gil, Wiesław Jakubas, Marcin Jonak, Piotr Kisielewski, Tomasz Kuzora, Krzysztof Lis, Ryszard Masłowski, Estera Michnowska, Beata Nawrot, Andrzej Partyka, Marek Piątkowski, Michał Prącik, Krystyna Romaniak, Stanisław Struś, Janusz Szlachta, Elżbieta Waszczyszyn, Ryszard Wolny, Małgorzata Zajęcka, Janusz Zajęcki

 

kadencja 2014 – 2018

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

dr inż. Janusz Zajęcki

Członkowie Komisji Zakładowej:

inż. Marek Bielczyk, dr inż. Elżbieta Chrzanowska, dr inż. Stanisław Gil, mgr Danuta Jabłońska, dr inż. Wiesław Jakubas, dr inż. Marcin Jonak, dr inż. Piotr Kisielewski, dr Jan Koroński, mgr inż. Krzysztof Lis, dr inż. Ryszard Masłowski, lic. Beata Nawrot, mgr inż. Marta Niemiec, mgr Andrzej Partyka, dr inż. arch. Marcin Petelenz, dr inż. Jolanta Polaczek, dr inż. Michał Prącik, Alicja Radzikowska-Kerc, dr hab. Krystyna Romaniak, mgr Edward Sławiński, mgr inż. Stanisław Struś, inż. Janusz Szlachta, dr inż. Jacek Wojs

 

kadencja 2010 – 2014

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

dr inż. Janusz Zajęcki

Członkowie Komisij Zakładowej:

inż. Marek Bielczyk, dr inż. Elżbieta Chrzanowska, dr inż. Stanisław Gil, dr inż. arch. Katarzyna Hodor, mgr Danuta Jabłońska, dr inż. Wiesław Jakubas, mgr inż. Krzysztof Lis, dr Antoni Marciński, dr inż. Ryszard Masłowski, lic. Beata Nawrot, mgr inż. Marta Niemiec, mgr Andrzej Partyka, dr inż. Jolanta Polaczek, dr inż. Michał Prącik, Alicja Radzikowska-Kerc, dr Krystyna Romaniak, dr inż. Jacek Skowron, mgr Edward Sławiński, mgr inż. Stanisław Struś, inż. Janusz Szlachta, dr inż. Jacek Wojs, dr Bronisław Zajączkowski

 

kadencja 2006 – 2010

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

dr inż. Janusz Zajęcki

Członkowie Komisij Zakładowej:

inż. Marek Bielczykdr inż. Elżbieta Chrzanowska, dr inż. Stanisław Gil, dr inż. Wiesław Jakubas, dr inż. arch. Anna Kantarek, mgr inż. Krzysztof Lis, mgr Anna Madej, dr Antoni Marciński, dr inż. Ryszard Masłowski, dr inż. Zdzisław Milian, Beata Nawrot, mgr inż. Marta Niemiec, mgr inż. Jan Ortyl, dr inż. Jolanta Polaczek, dr inż. Michał Prącik, dr Krystyna Romaniak, mgr inż. Stefan Sarna, dr inż. Jacek Skowron, mgr Edward Sławiński, mgr inż. Stanisław Struś, mgr Bożena Suchanek, inż. Janusz Szlachta, mgr inż. Jacek Wojs

 

kadencja 2002 – 2006

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

dr inż. Janusz Zajęcki

Członkowie Komisij Zakładowej:

inż. Marek Bielczykdr inż. Elżbieta Chrzanowska, dr inż. Małgorzata Duraj, dr inż. Wiesław Jakubas, mgr inż. Adam Jarząbek, mgr inż. arch. Anna Kantarek, dr inż. Jerzy Stanisław Kowalski, mgr Anna Madej, dr Antoni Marciński, dr inż. Ryszard Masłowski, dr inż. Zdzisław Milian, Beata Nawrot, mgr inż. Marta Niemiec, mgr inż. Jan Ortyl, dr inż. Jolanta Polaczek, Alicja Radzikowska-Kerc, dr Krystyna Romaniak, dr Ewa Janina Sadowska, mgr inż. Stefan Sarna, dr inż. Jacek Skowron, mgr Edward Sławiński, mgr Bożena Suchanek, dr inż. Tadeusz Tatara, dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska prof. PK, mgr inż. Jacek Wojs, dr Anna Wójtowicz 

 

kadencja 1998 – 2002

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

dr inż. Janusz Zajęcki

Członkowie Komisij Zakładowej:

inż. Marek Bielczyk, dr hab. Ludwik Byszewski, dr inż. Elżbieta Chrzanowska, dr inż. arch. Ewa Heczko – Hyłowa, dr inż. Wiesław Jakubas, mgr inż. Adam Jarząbek, dr Wanda Kowalska, inż. Krystyna Kozień, mgr inż. Krzysztof Lis, mgr Anna Madej, mgr inż. Marian Mikołajek, Beata Nawrot, mgr inż. Marta Niemiec, mgr inż. Jan Ortyl, tech. ekon. Alicja Radzikowska – Kerc, mgr Krystyna Romaniak, dr fil. Ewa Sadowska, dr inż. Agnieszka Sadowska, dr inż. Jacek Skowron, mgr Edward Sławiński, mgr Danuta Smereka, dr hab.  inż. arch.Elżbieta Węcławowicz – Bilska prof. PK, dr Czesław Wilczyński, dr inż. Hanna Witkowska, mgr inż. Jacek Wojs, dr Anna Wójtowicz