Pogrzeb Elżbiety Dąmbskiej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Prof. dr hab. inż. arch.  Elżbiety Dąmbskiej-Śmiałowskiej członka NZSS Solidarność Politechniki Krakowskiej.

Emerytowanego profesora Politechniki Krakowskiej, wieloletniej kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału Architektury, dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Wsi, prodziekana Wydziału Architektury, wykładowcy etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wieloletniej przewodniczącej Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej, działaczki Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prof. E. Dąmbska-Śmiałowskanekrolog