40-ta rocznica stanu wojennego

40 rocznica stanu wojennego(…)„Wydarzenia ostatnich godzin przemawiają za tym, abym raz jeszcze zwrócił się do wszystkich w sprawach naszej wspólnej ojczyzny z prośbą o modlitwę”- mówił Jan Paweł II.(…)

(…)„Przypominam to, co powiedziałem we wrześniu: nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny”.(…)

(…)„Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich moich rodaków, bowiem wasza modlitwa jest aktem solidarności z nimi”.(…)

(…)„Widzę wszędzie w Kościele, a także poza nim wielką solidarność z moimi rodakami, z polskim narodem. Za to wyrażam wielką wdzięczność wszystkim. Ta solidarność z narodem polskim służy także potwierdzeniu tych wartości i tych zasad, którymi są niezbywalne prawa człowieka i prawa narodu” – podkreślił źródło papież.(..)

 

zródło: msn.com

 

 

13.12.2021r. - 40-ta rocznica stanu wojennego

Zdjęcie 1 z 15

Fot. Jacek Wojs

Zdjęcia: Jacek Wojs, Janusz Szlachta